Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Jaroměřice nad Rokytnou / REFERENT INVESTIC A ROZVOJE

REFERENT INVESTIC A ROZVOJE

Zaměstnavatel: MĚSTO JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
Místo výkonu práce: Jaroměřice nad Rokytnou
Platové ohodnocení: 23 000 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Stručné vymezení pracovní náplně: zajišťování přípravy a realizace investičních akcí, administrace veřejných zakázek, administrace dotačních projektů, vedení dokumentace staveb, pasportizace a mapové evidence

Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• platová třída 10, platové podmínky se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
• místo výkonu práce: Jaroměřice nad Rokytnou
• předpokládaný termín nástupu: ihned
Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
• fyzická osoba, občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
• způsobilost k právním úkonům
• občanská a morální bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)
• znalost českého jazyka

Další požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• požadovaný obor, zaměření – technický obor (stavební výhodou)
• výhodou
o zkušenosti s přípravou a realizací staveb, zkušenosti s projekty financovanými za státních dotací nebo dotací EU
o znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
• další dovednosti, schopnosti
o řidičský průkaz skupiny „B“ a praxe v řízení vozidla
o uživatelská znalost práce na PC
o komunikační a organizační schopnosti
o časová flexibilita, spolehlivost, schopnost odolávat stresu, vstřícnost

Náležitostí přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
• originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely daného výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Místo a způsob podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce označené v levém horním rohu značkou „VŘ – OVIM“ osobně na podatelnu Městského úřadu, Nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou nebo poštou na adresu:
Město Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
ve lhůtě nejpozději do 6. 5. 2019 do 12:00 hodin

Hrubá měsíční mzda 23.000,- Kč - dle započitatelné praxe + osobní příplatek

Kontaktní osoba: Marta Janovská, tel: 568 408 014, e-mail: janovska@jaromericenr.cz
Upozornění:
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Kontakt

Kontaktní osoba: Marta Janovská
Telefon: +420 568 408 014
E-mail: janovska@jaromericenr.cz

Referenční číslo ÚP: 16071600783
Poslední aktualizace: 11.4.2019

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 24.5.2019.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů